Przedstawiony przeze mnie projekt jest mocno związany ze sztuką zaangażowaną. Ma za zadanie przybliżać.

I oswoić odbiorcę ze społecznościami z pozoru dalekimi i odmiennymi od polskiej codzienności,

które w rzeczywistości mają wspólne podstawy.