Prace zrealizowałam w formie video 360. Za pomocą okularów VR –owych Przedstawiłam 5 osobnych ujęć

a w każdym przenikające się dwie pozornie różne kultury. Bardzo istotnym elementem pracy jest umieszczenie jej w przestrzeni publicznej poprzez specjalnie zaprojektowane tabliczki, na których umieszczony zostanie opis ilustracja i kod QR, który po zeskanowaniu będzie przenosił odbiorcę do przedstawionego

przeze mnie świata porównań.

 Dla każdego społeczeństwa czy to Hindi czy Islam czy chrześcijanin, nasza wiara sprawia że stajemy się  silniejsi więżąc że obok nas stoi siła która przynosi ukojenie.

Ostatnie doniesienia wskazują na pojawienie się mikro plastiku w miejscach w większości zaskakujących. Już w co dziesiątym dorszu i co dwudziestym śledziu bałtyckim zanotowano mikro cząsteczki plastiku które mogą przeniknąć do mięsa ryby

jednostka oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem

i wychowaniem – zgodnie z podstawą programową i ustawą o oświacie;

w porcie na statku, na którym możemy obserwować rybaków plecących sieć. W ciszy si skupieniu przygotowują się do codziennego porannego wyruszenia w morze

 zespół specyficznych dla

danej kultury

symbolicznych sekwencji sformalizowanych czynów

i wypowiedzi